Σταυλικές Εγκαταστάσεις

 Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων όπως ποιμνιοστάσια, βουστάσια, προβατοστάσια, με αμιγώς σιδηρά κατασκευή φέροντος οργανισμού χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά κατασκευής. Οι σταυλικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται από την εταιρεία μας με τις αυστηρότερες προδιαγραφές, έχοντας την δυνατότητα επιδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα (αναπτυξιακά και σχέδια βελτίωσης) με χαμηλό κόστος κατασκευής.

Βουστάσιο Αμπελειές Ν.Πέλλας
Βουστάσιο Αμπελειές Ν.Πέλλας
Βουστάσιο Αμπελειές Ν.Πέλλας
Βουστάσιο Αμπελειές Ν.Πέλλας
Βουστάσιο Αμπελειές Ν.Πέλλας
Βουστάσιο Αμπελειές Ν.Πέλλας
Βουστάσιο Κ.Απόστολοι Ν.Κιλκίς
Βουστάσιο Κ.Απόστολοι Ν.Κιλκίς
Βουστάσιο Κ.Απόστολοι Ν.Κιλκίς
Βουστάσιο Κ.Απόστολοι Ν.Κιλκίς
Βουστάσιο Κ.Απόστολοι Ν.Κιλκίς
Βουστάσιο Κ.Απόστολοι Ν.Κιλκίς
Ποιμνιοστάσιο Ακρίτας Ν.Κιλκίς
Ποιμνιοστάσιο Ακρίτας Ν.Κιλκίς
Ποιμνιοστάσιο Ακρίτας Ν.Κιλκίς
Ποιμνιοστάσιο Ακρίτας Ν.Κιλκίς
Ποιμνιοστάσιο Ακρίτας Ν.Κιλκίς
Ποιμνιοστάσιο Ακρίτας Ν.Κιλκίς

Εγγραφή στο Νewsletter για ενημέρωση και προσφορές.